gore

Alexander Bach

КЛИЕНТ

Alexander Bach

ШTO ПРАВИМЕ ЗА КЛИЕНТОТ

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, анализа на податоци, дигитална стратегија, контекстуален маркетинг

ЗA КЛИЕНТОТ

  

Alexander Bach

Zito Marketi

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, анализа на податоци, дигитална стратегија, контекстуален маркетинг

Balans

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, анализа на податоци, дигитална стратегија, контекстуален маркетинг