gore

DelCo

КЛИЕНТ

DelCo Macedonia

ШTO ПРАВИМЕ ЗА КЛИЕНТОТ

Графички дизајн, социјални медиуми, дигитален маркетинг, веб дизајн и одржување, анализа на податоци, дигитална стратегија

ЗA КЛИЕНТОТ

DelCo Macedonia e целосно лиценциран давател на професионални поштенски и логистички услуги на комплетната територија на Република Македонија.

DelCo Macedonia

Ohridska Banka

Графички дизајн, социјални медиуми, дигитален маркетинг, веб дизајн и одржување, анализа на податоци, дигитална стратегија

Trend Caffe

Графички дизајн, социјални медиуми, дигитален маркетинг, веб дизајн и одржување, анализа на податоци, дигитална стратегија