gore

Форца

КЛИЕНТ

Форца

ШTO ПРАВИМЕ ЗА КЛИЕНТОТ

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, анализа на податоци, дигитална стратегија, контекстуален маркетинг

ЗA КЛИЕНТОТ

Форца е финансиска институција специјализирана за давање на краткорочни кредити. Во Македонија овој бренд е присутен од 2016 година.

Форца

Balans

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, анализа на податоци, дигитална стратегија, контекстуален маркетинг

Akademik

Социјални медиуми, дигитален маркетинг, анализа на податоци, дигитална стратегија, контекстуален маркетинг